Úvodní stránka > > ODKAZY – důležité > > HOVORY S BOHEM III, neobvyklý dialog, Neale Donald (část knihy)- bod 17a)

 

HOVORY S BOHEM III, neobvyklý dialog, Neale Donald Walsch (část knihy)

 

SVATEBNÍ OBŘAD • Neboj se, napiš tady svůj slib a já na sebe vezmu všechnu zodpovědnost. Lidem se to bude líbit. Vysvětlím jim, o čem tu hovoříme. A mohou slib také použít – není to vlastně slib, je to spíš jakési manželské prohlášení.“
  Tak dobře. Tohle jsme si s Nancy řekli při svatebním obřadu… díky „inspiraci“, kterou jsme dostali.


 • Kněz:
  Neale a Nancy sem dnes nepřišli proto, aby učinili slavnostní slib.
  Neale a Nancy sem přišli proto, aby veřejně prohlásili, že se milují, že budou žít a růst společně – neboť si přejí, aby se všichni stali součástí jejich rozhodnutí a učinili je tak ještě silnějším.
  Přišli sem v očekávání, že jejich manželství pomůže sblížit všechny lidi. Jste-li tu se svým partnerem nebo partnerkou, nechť je vám tento obřad připomínkou vašeho vlastního láskyplného svazku.
  Začneme tedy otázkou: Proč uzavírat manželství ? Neale a Nancy mi dali odpověď. Nyní se jich znovu zeptám, aby si byli svou odpovědí jistí.
  (Kněz bere ze stolu dvě růže…)
  Toto je Obřad růží, v němž Nancy a Neale sdílejí své porozumění a tímto je oslavují.
  Nancy a Neale, řekli jste mi, že do tohoto manželství nevstupujete proto, abyste získali jistotu…
  … že si uvědomujete, že jistota nespočívá v tom, že vlastníte nebo jste vlastněni…
  … že nespočívá v očekávání, že vám partner poskytne to, co si myslíte, že v životě potřebujete…
  … ale v poznání, že všechno potřebné k životu… veškerá láska, veškerá moudrost, veškerá moc, veškeré porozumění, veškerý soucit a veškerá síla… přebývá ve vaší duši…
  … a že si neberete jeden druhého v očekávání, že to všechno dostanete, ale v očekávání, že všechny tyto dary dáte partnerovi, aby jich měl ještě víc.
  Souhlasíte s tím ?
  (Nancy a Neale odpovídají: „Souhlasíme.“)
  Nancy a Neale, řekli jste mi, že nevstupujete do tohoto manželství proto, abyste jeden druhého omezovali v pravdivém vyjádření toho, co je ve vaší duši nejlepší – včetně vaší lásky k Bohu, vaší lásky k životu, vaší lásky k lidem, vaší lásky k práci… včetně všeho, co vám přináší radost.
  Souhlasíte s tím ?
  (Nancy a Neale odpovídají: „Souhlasíme.“)
  Nancy a Neale, řekli jste mi, že nechápete manželství jako vztah, z nějž vyplývají závazky, ale jako vztah, který nabízí příležitosti…
  … příležitosti k růstu, k sebevyjádření, k dosažení vašeho nejvyššího potenciálu, k sebepoznání a ke konečnému splynutí vašich duší v Bohu…
  … že to je opravdu posvátné spojení… cesta životem s člověkem, kterého milujete jako rovnocenného partnera a se kterým budete sdílet všechny povinnosti, nesnáze i radosti.
  Představujete si tak manželství, které dnes chcete uzavřít ?
  (Nancy a Neale odpovídají: „Ano.“)
  Dávám vám tyto rudé růže, které symbolizují vaše individuální pochopení života v hmotné formě uvnitř struktury, jež se nazývá manželství. Nyní dejte růže jeden druhému jako symbol toho, že souhlasíte s touto dohodou.
  Nyní si každý vezměte jednu bílou růži. Tato růže je symbolem vašeho obecnějšího porozumění, vaší duchovní přirozenosti a vaší duchovní pravdy. Symbolizuje čistotu vašeho nejvyššího já a čistotu Boží lásky, která vás bude navždy osvěcovat.
  (Kněz dává Nancy růži s Nealovým prstenem a Nealovi růži s Nancyiným prstenem.)
  Jaké symboly dáte jeden druhému jako připomínku toho, co jste si dnes slíbili ?
  (Oba sundávají prsteny ze stonků růží a podávají je knězi, který je bere do ruky a říká…)
  Kruh je symbolem Slunce a Země a vesmíru. Kruh je symbolem posvátnosti a dokonalosti a míru. Je symbolem věčnosti duchovní pravdy, lásky a života… symbolem toho, co nemá začátek ani konec. Nancy a Neale, učiňte z něj také symbol jednoty, nikoli vlastnictví; spojení, nikoli omezení; objetí, nikoli zajetí. Neboť lásku nelze vlastnit ani omezit. A duši nelze uvěznit.
  Neale a Nancy, vezměte si tyto prsteny.
  (Nancy a Neale si berou prsteny.)
  Neale, opakuj po mně.
  Já, Neale… tě žádám, Nancy.., abys byla mou partnerkou, mou milenkou, mou přítelkyní, mou manželkou… prohlašuji, že ti dám své nejhlubší přátelství a lásku… v dobrých i těžkých chvílích… nejen ve chvílích, kdy si budeš pamatovat, kdo jsi… ale také když na to zapomeneš… nejen, když se budeš chovat láskyplně… ale i když se tak chovat nebudeš… dále prohlašuji… před Bohem a všemi zde přítomnými… že se vždycky budu snažit vidět Boží světlo v tvé duši… a snažit se sdílet… Boží světlo v mé duši… v těch nejtěžších chvílích.
  Chci s tebou žít navždy… v posvátném svazku duše… abychom společně mohli vykonávat práci Boží… sdílet všechno, co je v nás dobré… se všemi lidmi, s nimiž se dostaneme do styku.
  (Kněz se otočí k Nancy.)
  Nancy, chceš se stát Nealovou manželkou ?
  (Nancy odpovídá: „Ano.“)
  Nancy, opakuj po mně.
  Já, Nancy… tě žádám, Neale… (Nancy opakuje tentýž slib jako Neale.)
  (Kněz se otočí k Nealovi.)
  Neale, chceš se stát Nancyiným manželem ?
  (Neale odpovídá: „Ano.“)
  Nyní vezměte do ruky prsteny, které si chcete vyměnit, a opakujte po mně: S tímto prstenem… si tě beru… beru si prsten, který mi dáváš… (Nancy a Neale si vymění prsteny.)… a dávám si jej na prst… (Oba si navlékají prsteny.)… aby všichni viděli a věděli… že tě miluji.
  (Kněz začne závěrečný proslov…)
  Uvědomujeme si, že jedině dva lidé, kteří se milují, mohou nabídnout svátost manželství jeden druhému a že jedině oni mohou učinit manželský svazek posvátným. Ani má církev, ani státní moc, kterou představuji, mi nedává moc prohlásit to, co mohou prohlásit dvě srdce a co mohou realizovat dvě duše.
  A nyní, když jste před zraky svých přátel a Jediného ducha vyjádřili pravdu, kterou chováte ve svých srdcích s radostí oznamuji, že jste se prohlásili… za muže a ženu.
  Nyní se společně pomodlíme.
  Duchu lásky a života: Dvě duše se našly na tomto světě. Jejich osudy se ode dneška budou prolínat a budou sdílet všechny životní strasti i radosti.
  Neale a Nancy, kéž je váš domov místem radosti pro všechny, kdo do něj vstoupí; místem, kde mladí i staří najdou povzbuzení, místem růstu a hudby a smíchu, místem modlitby a lásky.
  Kéž jsou vaši bližní neustále obohacováni krásou vaší lásky, kéž je vaše práce radostnou náplní života, jenž slouží světu, a kéž se dožijete vysokého věku na této Zemi.
  Amen.