TĚŽCE NARUŠENÉ TLUSTÉ STŘEVO - všimněte si průřezu tlustého střeva, kde jsou po mnoha letech nashromážděné hnijící látky. Tyto látky zanáší organismus a zapříčiňují vážné nemoce.

TĚŽCE NARUŠENÉ TLUSTÉ STŘEVO – všimněte si průřezu tlustého střeva, kde jsou po mnoha letech nashromážděné hnijící látky. Tyto látky zanáší organismus a zapříčiňují vážné nemoce.