MILUJTE SE, MĚJTE SE RÁDI A POMÁHEJTE SI


VNITŘNÍ HLAS (báseň pro Karla Gotta a jeho příznivce)

2658. Vnitřní hlas (859). (Přijal Ivo A. Benda.) 19:16-19:28 hodin. 11.2.2006. Místo: Bratislava.


„Známý zpěvák, Zlatý Slavík,
Karel Gott u vás opěvovaný,
poklad v hudebním umění
VNITŘNÍ HLAS poslouchal – vedení.


Zná svůj hlas,
mluví tam, kde Pán dá,
z Nebe seslán sám,
ten zpěv krásný, úžas.


Já děkuji těm, co písně z Nebe
předali lidem planety Země,
skladatelům, textařům, pěvcům,
hudebníkům, Andělům Nebe.


Stvořitel Prvotní svolil,
aby tyto poklady sneseny byly,
nám, do střední Evropy,
do zemí českých a slovenských.


Se slzami šťasten poslouchám,
cítím a krásně prožívám
tyto písně z Karlova alba
„LÁSKO MÁ“.

Tohle je vrchol snažení
seslaný k nám z Nebe na Zemi,
v tomto hudebním podání
v písních čistých milostných.

Láska čistá muže a ženy
klíčovým vztahem je,
těm, kdo ještě nepochopil,
ten ještě duchovně vyzraje.

Tato jemnovibrační energie
pochází od Stvořitele,
klíčové je dostat ji sem
vložit do loutkové Země.

Tento průnik tak svítí,
že povznáší mnoho lidí,
oni pak k Nebi hledí,
k Světelným Andělům milovaným.

S láskou v srdci předal všem
Ptaah, co je ti věrným přítelem,
v srdíčku tvém krásném.“
Více na www.andele-nebe.cz  –   sdělení 2658.


Přání Karlu Gottovi:
Zdravím tě Karle,
já už tě znám od svých 8 let (déle než půl století), od té doby do dneška poslouchám tvé krásné písně o lásce. Přinášely mi vždy radost, štětí a vše dobré a krásné. Za to ti budu vždycky vděčný a děkovat ti. Přeji ti vše krásné na další cestě tvým dalším životem, už někde jinde. Posílám za tebou krásnou báseň z Nebe, kterou přijal telepaticky můj přítel Ivo A. Benda.


MOTLITBA O LÁSCE VZTAZÍCH A PŘÁTELSTVÍ

Prvotní Stvořiteli všeho a všech , pomáhej nám přijímat sami sebe ta­kové, jací jsme. Pomáhej nám přijímat naši vlastní mysl takovou, jaká je, se všemi našimi emocemi, našimi sny a nadějemi. Pomáhej nám přijímat naše tělo takové, jaké je, se vší jeho krásou a dokonalostí. Kéž je naše láska tak silná, že už nikdy nebudeme odmítat sami sebe a nebudeme sabotovat své štěstí, svobodu a lásku.

Kéž jsou na lásce založeny všechny naše akce a reak­ce, všechny naše myšlenky a všechny naše emoce. Pomáhej nám posilovat naši lásku ke všem, k sobě a ke všemu, abychom mohli změnit strach a drama svého života v lásku a ra­dost. Kéž je naše láska tak silná, aby nám pomohla zbavit se všech lží, které nám říkají, že nejsme dost dob­ří, dost silní a dost inteligentní. Kéž je naše láska tak silná, že už nikdy nebudeme mít potřebu žít podle ná­zorů druhých lidí. Kéž věříme sami sobě, abychom byli schopni činit rozhodnutí, která činit musíme. Budeme-li milovat všechny, sami sebe a všechno, nebudeme se vyhýbat žádné zodpo­vědnosti a budeme schopni vyřešit všechny problémy. Kéž děláme všechno s pomocí lásky.

srdce zářící-děvče

Pomáhej nám milovat, abychom už nikdy sami sobě neškodili. Všichni můžeme být sami sebou a nemusíme předstírat, že jsme něčím jiným jen proto, aby nás druzí lidé přijímali. Už nepotřebujeme, aby nám druzí říkali, jak jsme dobří, protože víme, čím jsme. Kéž se radujeme z toho, co vidíme, když se díváme do zr­cadla. Kéž máme na tváři velký úsměv, který zvyšuje na­ši vnitřní i vnější krásu. Pomáhej nám cítit tak intenzivní lásku, ke všem, k sobě a ke všemu, abychom měli vnitřní radost.

Pomáhej nám milovat se bez odsuzování, neboť když se odsuzujeme, trpíme pocitem viny, máme potřebu tres­tat a neuvědomujeme si tvou lásku. Posiluj naši vůli, abychom byli schopni odpouštět sami sobě. Očisti naši mysl od emočního jedu, abychom mohli žít v dokonalém míru a lásce.

Kéž je naše láska ke všem, k sobě a ke všemu, silou, která změní náš život. Kéž naše láska změní všechny naše vztahy počínaje vzta­hem, který máme sami k sobě. Osvoboď nás od všech konfliktů s druhými. Kéž jsme šťastní a odpouštíme svým bližním všechny křivdy, které cítíme ve své mysli. Po­máhej nám milovat se tak, abychom byli schopni odpus­tit každému, kdo nám v životě ublížil.

Prvotní Stvořiteli všeho a všech, dej nám odvahu milovat své příbuzné a přátele bez­podmínečně. Pomáhej nám vytvářet nové komunikační kanály v našich vztazích, abychom neměli potřebu ovlá­dat jeden druhého. Pomáhej nám spolupracovat jako je­den tým.

Kéž jsou naše vztahy s příbuznými a přáteli založeny na vzájemné úctě a radosti, abychom se zbavili potřeby říkat jim, jak se mají chovat a co si mají myslit. Kéž jsou naše romantické vztahy těmi nejkrásnějšími vztahy; kéž máme radost, kdykoli jsme s partnerem. Pomáhej nám přijímat druhé lidi takové, jací jsou, aniž je posuzujeme, neboť když je odmítáme, odmítáme sami sebe. Když od­mítáme sebe, odmítáme tebe.

Dnes je nový začátek. Pomoz nám začít nový život, posiluj naši lásku ke všem, k sobě a ke všemu. Pomáhej nám užívat si života, ra­dovat se z našich vztahů a nebát se milovat. Otevři naše srdce lásce, na kterou máme všichni právo. Pomoz nám stát se Mistry vděčnosti, štědrosti a lásky, abychom se mohli radovat ze všeho, co jsi stvořil. Amen.

PODOBENSTVÍ O NEJŠŤASTNĚJŠÍM A NEJBOHADŠÍM ČLOVĚKU

„V jedné vesnici žil Člověk. Lišil se od ostatních tím, že ačkoli žil v chudobě, žil s radostí, vždy nezištně pomáhal druhým, jak jen mohl: někde slovem, někde činem. Proslýchalo se, že když zůstává sám, blahořečí Boha, upřímně mu děkuje za to, že ho obdařil svými bohatými dary. Tyto řeči se dostaly až k proslulému veleknězi. I rozhodl se kněz navštívit tohoto Člověka, aby u něho vyzvěděl, za jaké bohaté dary Boha chválí. Kněz přišel do ubohé chýše, kde žil tento chudák, a říká: „Přeji ti dobrý den!“ Člověk mu s úsměvem odpověděl: „Já už si ani nepamatuju, aby pro mne den nebyl dobrý.“ Velekněz se takové odpovědi podivil, vždyť nikdo před ním mu ještě takto neodpověděl. I rozhodl se říci pozdrav jinak: „Prostě ti přeji, aby ti dal Bůh štěstí.“ Člověk se také podivil a řekl: „Ani nešťastný jsem nikdy nebyl.“ Velekněz si pomyslel, že chudák jednoduše nezná dobré způsoby, jak vést světský rozhovor, a řekl: „Proč něco takového říkáš?! Já ti prostě přeji, abys byl v životě úspěšný.“ Člověk se ještě více podivil a upřímně odpověděl: „Já jsem nebyl nešťastný, dobrý člověče.“ Velekněz pochopil, že tento chudák nepoznal jeho proslulou osobu a rozhodl se přejít k věci: „Dobře, tak já ti přeji to, co si ty sám přeješ…“ „Co si sám přeji?!“ rozesmál se člověk. „Ale já nic nepotřebuji. Mám všechno, co si přeji.“ „Jak že?!“ užasl tentokrát velekněz. „Vždyť žiješ v bídě! I bohatí lidé toho mnoho potřebují a mnohé si přejí, a chudáci tím spíš mají potřebu.“

Člověk řekl: „Tito lidé jsou nešťastní, protože hledají štěstí pozemské a žijí ve strachu, že přijdou o iluze a budou nešťastní. Nešťastný je ten, kdo své štěstí hledá v iluzích tohoto světa. Vždyť tady je pouze jedno opravdové štěstí – být pevně spojen s Bohem a žít Jeho vůlí. Já nehledám dočasné štěstí, protože za to, co mám, co je mi v životě Bohem dáno, za to jsem vděčný. Všechno přijímám s radostí: i to co lidé nazývají trápením, i to, co lidé nazývají neštěstím. Jsem Mu vděčný za to, že mne obdařil bohatými dary.“ Velekněz se usmál: „Ale Bůh ti nic nedal, to znamená, že Mu děkuješ pokrytecky.“ Člověk odpověděl: „Bůh mě vidí, vidí všechna má pokušení a všechny mé možnosti. Vždy mi dává to, co mne činí duchovně dokonalým.“ Velekněz se zeptal: „A pro co žiješ?“ Člověk odpověděl: „Mou starostí každý den je to, abych byl pevně spojen s Bohem a žil podle Jeho vůle, aby byl můj život dokonale sjednocený a byl v souladu s Boží vůlí. Tak plyne můj den. A každou noc, když se ukládám ke spánku, odcházím k Bohu. „A kde jsi Boha našel?“ „Tam, kde jsem našel Pravdu, když jsem jako šaty zanechal všechno pozemské na břehu svých pochybností a vešel jsem do Jeho vod Osvícení v čistotě svých úmyslů a dobrého Svědomí.“ Velekněz zapochyboval, neboť se ještě nikdy nesetkal s takovým chudákem, který by pronášel taková slova.

„Řekni, takto hovoříš ze svého přesvědčení? Budeš takto smýšlet i tehdy, pokud by Bůh poslal tvou Duši do pekla?“ Člověk pokrčil rameny a odpověděl: „Každý den se držím Boha celým svým nerozlučným objetím mé Duše. Moje upřímná Láska k Němu je nekonečná. Moje objetí je natolik pevné a Láska k Němu natolik bezmezná, že ať by mne Bůh poslal kamkoli, byl by tam i On se mnou. A pokud je On se mnou, čeho bych se měl bát? Život je pro mne tam, kde je On. Mé Duši by bylo milejší být mimo Nebe a s Ním, než být v Nebi a bez Něho.“ „Kdo jsi?“ zeptal se údivem a úlekem velekněz. „Ať už jsem kdokoli, jsem spokojen se svým životem. A opravdu bych ho nevyměnil za život a bohatství všech pozemských vládců. Každý člověk, který umí ovládat sám sebe, vládnout svým myšlenkám a který žije v pevném objetí Lásky k Bohu, je nejbohatší a nejšťastnější člověk na tomto světě.“ „Řekni mi, chudáku, kdo tě naučil takové Moudrosti?“ „Mám jediného učitele a tím je Bůh. Každý den svého života se na tomto světě snažím činit dobro, modlím se, přebývám v blahých myšlenkách. Přitom se ale vždy starám o jediné, abych byl pevně spojen s Bohem a Jeho bezbřehou Láskou ke mně. Pouze spojení s Bohem mne činí duchovně dokonalým. A život v Lásce Boží mne učí všemu.“

Zdroj: ukázka z knihy – ANASTASIA NOVYCH – AllatRa (Nakladatelství AllatRa, Kyjev, Ukrajina)


Mistr Djwal Khul – Pohyby času

Mistr Djwal Khul – Pohyby času

Díky jasu lásky jsem se přiblížil k vaší energii, abych sloužil; já jsem Mistr Djwhal Khul, je to nejhlubší čest sdílet mou moudrost s vámi. Já, Mistr Djwhal Khul, přináším velký zdroj energie na Zem a do vašeho bytí; přicházím tak sdílet svou moudrost. Je mým přáním, aby můj zdroj světla, vám nabídl sílu, kterou potřebujete, abyste pokračovali po své duchovní cestě. Dýchejte energii síly do svého bytí, síly, která podporuje vaše základní vnitřní energie.
Jsou někteří, jejichž oddanost své duchovní cestě klesá, v tomto okamžiku; tlak a postup transformace se stává velkou zátěží. Přeji každému z vás pochopit, že my, Nanebevzetí Mistři a vaše duše nemáme žádné očekávání od vás nebo vaší reality na Zemi. Neexistuje žádný tlak, abyste dosáhli nebo dokonce následovali svou duchovní cestu na Zemi. Naším největším přáním není, abyste dosáhli svého vzestupu, ale že se budete řídit pocity radosti a inspirace, které existují ve vašem bytí. Spíše než dávat důraz na sebe k dosažení svého vzestupu, následujte své vnitřní vedení, pocity a touhy své duše a intuice. To vás povede dále po cestě, více než jakékoli požadavky nebo cíle, které si na sebe projektujete. Přejeme si, abyste věděli, že nemáme žádné očekávání ve vztahu k vaší aktuální realitě, fyzické i duchovní a chceme po vás také, abyste rozpustili veškerá očekávání, která máte na svůj duchovní rozvoj a růst v tomto okamžiku. Očekávání pouze vytvoří omezení a zablokuje vaše rozsáhlé vyjádření sebe sama. Dovolte si upustit od veškerých očekávání, která můžete mít na sebe ke 12-12-12 a 21-12-12, ať všechna očekávání odpadnou a dovolte sami sobě existovat jako láska a v lásce.
Jak se stále přibližujeme k vzestupu, vytváří se atmosféra paniky, která nastává uvnitř myslí a emocí mnoha lidí o tom, zda budou připraveni, zdali udělali dost, proč se nemohou dostat přes malé problémy a jak mohou existovat jako láska. Můžete mít vždy tyto otázky, ale vždy máte (je) období růstu, které musí být nasměrováno k existujícímu před vámi, tak jak vzestupujete, protože vzestup je plynulý a dalo by se říci věčný. Je důležité si uvědomit, čím větší tlak dáte na sebe a větší nároky kladete na sebe, tím víc omezujete svůj růst. Neříkám, že byste neměli mít žádné ambice ani sny, ty budou vždy existovat ve vašem srdci, ale dopřejte si určitou svobodu od očekávání.
Buďte milující energií a zaměřte se na svou intuici, to vám zpřístupní větší osvobození pro sebe a tím umožní další expanzi a vzestup. V pravdě, v této době vás žádám, abyste byli jedním s vašimi vlastními energiemi, buďte v klidu, buďte jedním s vaším vnitřním vedením, dovolte si být jedním s energií Stvořitele ve vás a všude kolem vaší bytosti. Udělejte si čas na odpočinek, abyste si dovolili být jedním a integrovali se s vlastními energiemi. S tímto pochopením se vám umožní mnoho posunů a integrací, které přirozeně, snadno i s malým důrazem, nastávají.
Čin „ bytí jedním“ s vašimi vlastními energiemi, je čin vlastního sebepozorování, sebeuvědomění, vnitřního klidu a pocit pohodlného bytí ve vaši vlastní energii, je to blízké tomu, čeho dosahujete v mnoha situacích ve vaší realitě, v meditativním stavu. Pamatujte si, že tělo nemusí být, v meditaci mysli, aby přijalo meditativní stav vědomí. Je to o pozorování, přijímání míru a že všechno, jak je tomu v současnosti je dokonalost Stvořitele. Pochopit, že jste láska a vy jste úplně a naprosto obklopeni láskou, je jen potřeba dovolit jí proniknout mnohem plněji do vašeho bytí pro váš kompletnější zážitek. Uvědomuji si, že to co navrhuji, může znít ještě náročněji, než vaše současné cíle ve vaší duchovní realitě a praxi.
Jednoduše požádejte, abyste byli v souladu s energií Stvořitele, abyste byli jedním nebo jednotní s vašimi vlastními energiemi a těmi od Stvořitele, pak jednoduše seďte v klidu, prožívejte, pozorujte a pohlcujte.
Věřím, že panika týkající se duchovního vývoje mnoha lidí na Zemi je v důsledku pohybu času. Zdá se, že čas se zrychluje tak drasticky, že to můžete cítit, jakoby čas utíkal s vámi a že nyní máte méně času než dříve, abyste dosáhli toho, co si myslíte, že je třeba ve vaší realitě. Je pravda, že čas se zrychlil a všechny zkušenosti, situace a vývoj se pohybují rychleji. Je to vaše chápání času, které umožňuje to, aby se zrychlil nebo zpomalil neboť ve skutečnosti je to vaše chápání sebe sama, které vytváří zkušenost rychlejšího tempa. Následkem času vytvořeného lidstvem, aby pochopilo svou realitu; lidé rozlišují mezi tím, co zažili, co v současné době zažívají a očekávají, že zažijí. V lidském pojetí stvoření času, bylo pochopení bytí v přítomnosti, ale také mysl zde byla omezena v přijetí reality bytí a její zkušenosti na Zemi. Čas byl vytvořen jako nápad zdokumentovat a prozkoumat vše, co bylo zažito ve fyzické realitě, ale ve skutečnosti jede jako vlna nad zkušeností reality na Zemi. Čas se zdá být tak propojený s vaší realitou i přesto, že je to falešná představa, která není ničím víc než jen nápadem. Čas se zdá, že běží zároveň s vámi, není ovlivňován nikým a přitom, protože je nápadem, který jste vstřebali, ovlivňujete čas ve všech fázích vaší reality. Vibrace, které existují, jsou blízké rytmu, který bije tiše a pomalu, když nejste vědomi sebe sama jako bytosti duchovního světla a aspektu Stvořitele, ale když jste si vědomí tohoto rytmu, bije s urychlenou rychlosti a výrazným zvukem. Není to čas, který se zrychluje a způsobuje paniku, že není dost času na dosažení vašeho vzestupu, nebo že máte nedostatek času. Čas zde bude vždy, pokud jej přijmete jako nápad, avšak vaše vibrace se zrychlují s každým krokem, který uděláte na své duchovní cestě a tak zrychlení vašich vibrací vás posune vpřed.
V mnoha ohledech pozorujeme pohyby vašeho vzestupu a zrychlení vašich vibrací spíše než pohyb času.
Rád bych se s vámi podělil o nástroj, který vám pomůže být jedním s vaší energií, zůstane ve vaši současnosti, a dokonce vám pomůže při vnímání, že vy zpomalujete čas, i přes vaše energetické vibrace, které budou i nadále zrychlovat, stejně jako všechny vibrace kolem, stejně jako na Zemi. Po celý den, pokud se soustředíte na vaše zarovnání (sladění) se Stvořitelem, čas vám umožní pochopit vaše zkušenosti s energií Stvořitele, aby mohly existovat ve vaší současnosti. Když mluvím o existenci ve vaší současné době, nemluvím nutně o bdělosti a přítomnosti ve vaší fyzické realitě, ale být přítomný ve svých energiích a vnitřním bytí. Je to o tom, jak se cítíte energeticky v různých momentech vaší reality, jak se spojujete s energií Stvořitele. Je to potěšující okamžik spojení, jednoty a bytí jedním se Stvořitelem, který vám umožní existovat v centru vašeho duchovního růstu, porozumění a změn, které se objevují. Poznáním vašeho zarovnání s energiemi Stvořitele, je vám umožněno si uvědomit změny, posuny a růst, který dosahujete. Když poznáváte vše v míru, tak si uvědomujete, jak moc toho skutečně dosahujete a tak se pojem o zrychlujícím se čase rozpustí.
Pomocí tohoto nástroje si můžete také dovolit být jedním, následujte svou intuici a uvědomte si, že máte tolik času, kolik potřebujete; neklademe na vás žádný tlak, vy si můžete vychutnat svůj růst rychlostí, která je pro vás vhodná. Prosím vězte, že pohyby času jsou pohybem vašich vibrací. Jen proto, že vaše vibrace zrychlují, to neznamená, že máte méně času zažít svůj duchovní rozvoj. Vše je v tuto chvíli perfektní a tak jak se stáváte více vědomí sami sebe a vaší reality, možná zjistíte, že je to jako by se všechno drasticky zpomalilo. To je prostě proto, že zpracováváte více pocitů, porozumění, zkušeností a situací. Čím více se stáváte vědomí sami sebe a své reality, tím jednodušší bude pro vás procházet skrze čas a zjistíte, že jste schopni zůstat ve vaší přítomnosti s větší lehkostí, spíše než, abyste se sami nechali unést vašimi zrychlujícími se vibracemi.
Dopřejte si čas být jedním a zažijte energii Stvořitele s vědomím, že tato energie je stejná, jakou držíte vy, a existuje uvnitř vaší bytosti.
Vězte, že energie jsou v tomto okamžiku nejbožštější a nejposvátnější, a tím, že jste jedním bytím, získáte skutečný zážitek.
Nechte své vibrace stoupat a uzemněte se do své reality tím, že se zaměříte na své zarovnání a zkušenost s energií Stvořitele. Žádejte zažití většího propojení a jednoty se Stvořitelem, pak si dovolte se vykoupat v těchto energiích.
S láskou
Mistr Djwhal Khul
Poznámka ke kopírování:
Copyright a zdroj originálu: Natalie Glasson,www.omna.org
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Štěpánka Š. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za respektování této podmínky.


Jedna z technik k očisťování, který používá Dr. Hew Len (viz: hooponopono.org):

„Miluji tě.“
„Omlouvám se.“
„Prosím, odpusť mi.“
„Děkuji ti.“

Lidé však velmi často moc neradi pouští, čeho se zmocnili. Brání pýcha, brání rozum. Havajci mají pro to zvláštní výraz Kakai Paa. Znamená to intelektuální zácpa.


NEZTRAŤTE NA CESTĚ SRDCE. NEŘIĎTE SE JINÝMI LIDMI ! Ale SRDCEM ČISTÝM OTEVŘENÝM, vyciťováním a láskou svou odhalíte všechny chytráky a podvodníky.

Zdroj: www.co-jist.cz – soubor DRUHY LIDSKÉ STRAVY:
Malá část z přednášky : ZA BRANOU MATRIXU aneb CESTA KE SVOBODĚ:
Je třeba se neustále učit, i ve spánku. Jsou sny, ze kterých lze čerpat vědění. Sny lze mít vědomé. Jsou to obrazy Ducha. Ale je třeba rozlišovat sny, které jsou jen výplod mozku na základě vnějších vlivů (TV, film, video,…). Např. jednou sledovaná televize ovlivní na šest dní hlas našeho srdce, naše sny. Civilizace kontaminuje naše Vědomí i podvědomí.Příroda čistí a pomáhá.
Přednášející: „Viking“ Zapsal: Sv. Jiří