MILUJTE SE, MĚJTE SE RÁDI A POMÁHEJTE SI

 


 

MOTLITBA O LÁSCE VZTAZÍCH A PŘÁTELSTVÍ

Prvotní Stvořiteli všeho a všech , pomáhej nám přijímat sami sebe ta­kové, jací jsme. Pomáhej nám přijímat naši vlastní mysl takovou, jaká je, se všemi našimi emocemi, našimi sny a nadějemi. Pomáhej nám přijímat naše tělo takové, jaké je, se vší jeho krásou a dokonalostí. Kéž je naše láska tak silná, že už nikdy nebudeme odmítat sami sebe a nebudeme sabotovat své štěstí, svobodu a lásku.

Kéž jsou na lásce založeny všechny naše akce a reak­ce, všechny naše myšlenky a všechny naše emoce. Pomáhej nám posilovat naši lásku ke všem, k sobě a ke všemu, abychom mohli změnit strach a drama svého života v lásku a ra­dost. Kéž je naše láska tak silná, aby nám pomohla zbavit se všech lží, které nám říkají, že nejsme dost dob­ří, dost silní a dost inteligentní. Kéž je naše láska tak silná, že už nikdy nebudeme mít potřebu žít podle ná­zorů druhých lidí. Kéž věříme sami sobě, abychom byli schopni činit rozhodnutí, která činit musíme. Budeme-li milovat všechny, sami sebe a všechno, nebudeme se vyhýbat žádné zodpo­vědnosti a budeme schopni vyřešit všechny problémy. Kéž děláme všechno s pomocí lásky.

srdce zářící-děvče

Pomáhej nám milovat, abychom už nikdy sami sobě neškodili. Všichni můžeme být sami sebou a nemusíme předstírat, že jsme něčím jiným jen proto, aby nás druzí lidé přijímali. Už nepotřebujeme, aby nám druzí říkali, jak jsme dobří, protože víme, čím jsme. Kéž se radujeme z toho, co vidíme, když se díváme do zr­cadla. Kéž máme na tváři velký úsměv, který zvyšuje na­ši vnitřní i vnější krásu. Pomáhej nám cítit tak intenzivní lásku, ke všem, k sobě a ke všemu, abychom měli vnitřní radost.

Pomáhej nám milovat se bez odsuzování, neboť když se odsuzujeme, trpíme pocitem viny, máme potřebu tres­tat a neuvědomujeme si tvou lásku. Posiluj naši vůli, abychom byli schopni odpouštět sami sobě. Očisti naši mysl od emočního jedu, abychom mohli žít v dokonalém míru a lásce.

Kéž je naše láska ke všem, k sobě a ke všemu, silou, která změní náš život. Kéž naše láska změní všechny naše vztahy počínaje vzta­hem, který máme sami k sobě. Osvoboď nás od všech konfliktů s druhými. Kéž jsme šťastní a odpouštíme svým bližním všechny křivdy, které cítíme ve své mysli. Po­máhej nám milovat se tak, abychom byli schopni odpus­tit každému, kdo nám v životě ublížil.

Prvotní Stvořiteli všeho a všech, dej nám odvahu milovat své příbuzné a přátele bez­podmínečně. Pomáhej nám vytvářet nové komunikační kanály v našich vztazích, abychom neměli potřebu ovlá­dat jeden druhého. Pomáhej nám spolupracovat jako je­den tým.

Kéž jsou naše vztahy s příbuznými a přáteli založeny na vzájemné úctě a radosti, abychom se zbavili potřeby říkat jim, jak se mají chovat a co si mají myslit. Kéž jsou naše romantické vztahy těmi nejkrásnějšími vztahy; kéž máme radost, kdykoli jsme s partnerem. Pomáhej nám přijímat druhé lidi takové, jací jsou, aniž je posuzujeme, neboť když je odmítáme, odmítáme sami sebe. Když od­mítáme sebe, odmítáme tebe.

Dnes je nový začátek. Pomoz nám začít nový život, posiluj naši lásku ke všem, k sobě a ke všemu. Pomáhej nám užívat si života, ra­dovat se z našich vztahů a nebát se milovat. Otevři naše srdce lásce, na kterou máme všichni právo. Pomoz nám stát se Mistry vděčnosti, štědrosti a lásky, abychom se mohli radovat ze všeho, co jsi stvořil. Amen.

 


 

Jedna z technik k očisťování, který používá Dr. Hew Len (viz: hooponopono.org):

„Miluji tě.“
„Omlouvám se.“
„Prosím, odpusť mi.“
„Děkuji ti.“

Lidé však velmi často moc neradi pouští, čeho se zmocnili. Brání pýcha, brání rozum. Havajci mají pro to zvláštní výraz Kakai Paa. Znamená to intelektuální zácpa.

 


 

NEZTRAŤTE NA CESTĚ SRDCE. NEŘIĎTE SE JINÝMI LIDMI ! Ale SRDCEM ČISTÝM OTEVŘENÝM, vyciťováním a láskou svou odhalíte všechny chytráky a podvodníky.

Zdroj: www.co-jist.cz – soubor DRUHY LIDSKÉ STRAVY:
Malá část z přednášky : ZA BRANOU MATRIXU aneb CESTA KE SVOBODĚ:
Je třeba se neustále učit, i ve spánku. Jsou sny, ze kterých lze čerpat vědění. Sny lze mít vědomé. Jsou to obrazy Ducha. Ale je třeba rozlišovat sny, které jsou jen výplod mozku na základě vnějších vlivů (TV, film, video,…). Např. jednou sledovaná televize ovlivní na šest dní hlas našeho srdce, naše sny. Civilizace kontaminuje naše Vědomí i podvědomí.Příroda čistí a pomáhá.
Přednášející: „Viking“ Zapsal: Sv. Jiří