Úvodní stránka. Aktualizováno: dolplněn v MENU – ODKAZY – důležité pod č. 5 dne 5.9.2015

 Číselník přístupů zapnut 30.8.2014

Záloha :Léčitel – poradce – České Budějovice

Celostní léčitelství: zanesení organismu – psychika – chybný žívotní styl – vztahy – oslabené orgány – zdravá strava.

Vítejte na stránkách zlepšení vaší kvality života.

POMÁHÁM lidem z jejich problémů. Nakonec můžete poznat, že každý si velice JEDNODUŠE může udržovat své ZDRAVÍ a být ŠŤASNÝ. Můžete také zavolat: Stručné vysvětlení problémů a jejich řešení. Viz v MENU OBJEDNEJTE SE.

Zabývám se léčitelstvím a poradenstvím. Zjišťuji s pomocí klienta jeho celkový stav, zanesení organismu, střev a dalších orgánů škodlivinami. V životě jsem nasbíral cenné zkušenosti a informace a proto vám nabízím pomoc a radu k uzdravení a jak jít dál životem, aby se zlepšila vaše kvalita života. Stejně rád pomáhám lidem, kteří se rozhodli pro prevenci a ještě nemají problémy. Toto je nejlepší a nejzodpovědnější přístup člověka k sobě a ke své kvalitě života. Můj celostní systém může pomoci mnoha lidem s jejich problémy, nevyřeším však za ně to podstatné, JEJICH VOLBU.

Velká většina lidí celý život hromadí v sobě z nevhodně zvolených potravin a ze znečištěného prostředí neslučitelné látky s organismem (chemie a těžké kovy) a k tomu se přidává stres zažitým způsobem života, jedno s druhým úzce souvisí. Tento stav způsobuje značné překyselení organismu a tělo se postupně otravuje do té doby, kdy už nemá schopnost toto dále zvládat a přijdou nemoce a zbytečná předčastná smrt.

Jednu z hlavních příčin všech nemocí je třeba hledat v hromadění nánosů (jedů) v lidském těle. Vyléčení nastává jejich odstraněním samotným lidským tělem. Musí se odstranit příčina, tj. nesprávná životospráva s jejími neblahými návyky! To je podstatou celého léčení bez pilulek a všelijakých kůr!

Úspěch k trvalému vyléčení člověka závisí na zodpovědném přístupu k práci na sobě po navržených postupů k léčení a uzdravení, spoléhání se pouze na léky vede k dalším problémům. Důležitou součástí konzultace je váš styl a způsob života Při dalších návštěvách se klient dozví, jak pokročil v celkovém uzdravení a v kvalitě života, také sám pocitem na sobě pozná co se zlepšilo v jeho životě a co zůstalo stejné.

krásny-les

Zamyšlení:

„Když se nějaký člověk snaží získat ze života co nejvíce, aniž by dával, nemůže najít pravé a trvalé štěstí a radost; neboť aby někdo nalezl hlubokou vnitřní radost a spokojenost, musí myslet na jiné a žít pro ně. Nikdo nemůže žít pro sebe sama a být šťastný.

Kdykoliv ve svém životě zjistíš, že máš pocit nesouladu a neuspokojení, můžeš si být jist, že je to proto, že jsi přestal myslet na jiné a příliš ses zaměřil na sebe sama.

Cesta ke změně spočívá v tom, že začneš myslet na někoho jiného a dělat něco pro druhé. Tolik lidí zjistilo, že pokud milujeme ostatní a nějakým způsobem jim sloužíme, náš pocit duševní pohody a naše zdroje i naše radost ze života se nesmírně zlepší.

Mnoho lidí je v nouzi, takže se vždy najde něco, co můžeš dělat pro někoho jiného. Otevři tedy své oči a srdce a nech světlo, ať ti ukáže cestu, a láska ať vede tvé činy. Dovol, ať tě naplní a zahrne láska, a buď v naprostém pokoji.“

  milenci-kulaté rohy-34-procent   zaobleni

Mnoho lidí věří v to, že když je nemocný, tak to je NORMÁLNÍ. Skutečnost je taková, že NORMÁLNÍ je být ZDRAVÝ. Každá myšlenka má svůj zákonitý proces, z chybné myšlenky může vzniknout i nemoc.

Nevadí, jestliže včera nebylo vše tak, jak mělo být; včerejšek skončil a je pryč a nic se s tím nedá dělat. Dnešek je něco docela jiného; leží před tebou nedotčený a bez poskvrny a je jen na tobě, abys z něj vytvořil ten nejzázračnější den.