Úvodní stránka > > ODKAZY – důležité > > Svitky od Mrtvého moře (někdy Kumránské svitky)

 

Svitky od Mrtvého moře (někdy Kumránské svitky)

 

jsou nálezy starověkých svitků a jejích zlomků nalezených poblíž Mrtvého moře, zejména v Kumránu. Svitky obsahují biblické a další texty. Nejdelší svitek (7,43 m) obsahoval text Izajáše z 2. století. Nejstarší nalezený rukopis pocházel z roku 650 př. n. l.
Svitky byly objeveny roku 1947 (někdy se uvádí rok 1946) třemi beduíny v jeskyních. Zjistilo se, že jeskyně byly využívány již od konce 4. tisíciletí př. n. l.
Jedna část svitků je umístěna v Izraeli do muzea Svatyně knihy. Druhá důležitá sbírka spisů existuje v Rockefellerově muzeu – archeologickém muzeu v Jeruzalémě.
Tato slova údajně pověděl svým učedníkům Ježíš Nazaretský, které v bibli nenajdete, v době putování po Egyptě.

Kumránské svitky

ČÁST KUMRÁNSKÝCH SVITKŮ:

PŘIKÁZÁNÍ ŠTĚSTÍ:

Když sešel z hory, kde přivítal východ Slunce, řekli ti, kdo se shromáždili u úpatí hory: Jsi pro nás zdroj inspirace. Tvá slova mění srdce a tvá moudrost rozjasňuje rozum. Toužíme ti naslouchat.

Pověz nám, kdo jsme? Usmál se a řekl:

 • Jste světlo světa.
 • Jste hvězdy. Jste chrám pravdy.
 • V každém z vás je Vesmír.
 • Podřiďte rozum srdci, ptejte se svého srdce, poslouchejte skrz svou Lásku.
 • Blažení jsou ti, kdo znají jazyk bytí.

Jaký je smysl života?

 • Život je cesta, smysl i odměna.
 • Život je tanec lásky.
 • Vaše poslání je rozkvést.
 • Být je veliký dar.
 • Váš život je součástí historie Vesmíru.
 • Život je krásnější než všechny teorie.
 • Život je důvod k oslavě.
 • Život je cenný sám o sobě.
 • Život se odehrává v přítomnosti a smysl přítomnosti je být v ní přítomen.

Proč nás pronásleduje neštěstí?

 • Co jste zaseli, to také sklízíte.
 • Neštěstí je vaše volba.
 • Chudoba je výtvor člověka.
 • Hořkost je plod nevědomosti.
 • Když obviňujete, ztrácíte sílu.
 • Když po něčem toužíte, zaháníte štěstí.
 • Probuďte se.
 • Žebrák je ten, kdo si neuvědomuje sám sebe.
 • Ti, kdo nenajdou vnitřní království, jsou bezdomovci.
 • Kdo zbytečně plýtvá časem, stává se ubožákem.
 • Nedělejte ze svého života živoření.
 • Nedovolte davu, aby zničil vaši duši.
 • Ať bohatství není vaším prokletím.

Jak přemoci neštěstí?

 • Neodsuzujte se.
 • Nezříkejte se sami sebe, neboť jste božští.
 • Nesrovnávejte a nerozdělujte.
 • Za všechno děkujte.
 • Radujte se, neboť radost koná zázraky.
 • Milujte se, neboť kdo miluje sám sebe, miluje i ostatní.
 • Blahořečte nebezpečí, neboť odvážní nalézají blaženost.
 • Modlete se, pociťujete-li radost, a neštěstí se vás nedotkne.
 • Modlete se, ale neobchodujte s Bohem.
 • A vězte, že vychvalování je pro duši nejlepší modlitba a štěstí je nejlepší strava.

Jak dosáhneme štěstí?

 • Šťastní jsou ti, kdo jsou vděční.
 • Šťastní jsou ti, kdo jsou klidní.
 • Šťastní jsou ti, kdo našli ráj v sobě samém.
 • Šťastní jsou ti, kdo přijímají dary s radostí.
 • Šťastní jsou ti, kdo hledají.
 • Šťastní jsou ti, kdo jsou probuzení.
 • Šťastní jsou ti, kdo naslouchají hlasu Božímu.
 • Šťastní jsou ti, kdo naplňují svá poslání.
 • Šťastní jsou ti, kdo poznali jednotu.
 • Šťastní jsou ti, kdo se meditací přibližují k Bohu.
 • Šťastní jsou ti, kdo žijí v harmonii.
 • Šťastní jsou ti, kdo vidí krásu světa.
 • Šťastní jsou ti, kdo se otevřeli Slunci.
 • Šťastní jsou ti, kdo plynou jako řeky.
 • Šťastní jsou ti, kdo jsou připraveni přijmout štěstí.
 • Šťastní jsou ti, kdo jsou moudří.
 • Šťastní jsou ti, kdo si uvědomují sami sebe.
 • Šťastní jsou ti, kdo milují.
 • Šťastní jsou ti, kdo vychvalují život.
 • Šťastní jsou ti, kdo tvoří.
 • Šťastní jsou ti, kdo jsou svobodní.
 • Šťastní jsou ti, kdo odpouštějí.

V čem je tajemství hojnosti?

 • Váš život je nejcennější šperk v klenotnici Boha.
 • Bůh je šperk lidského srdce.
 • Bohatství uvnitř vás je nesmírné a hojnost kolem vás nevyčerpatelná.
 • Čím více dáváte, tím více dostáváte.
 • Svět je dost bohatý, aby se každý stal bohatým.
 • Nevyčítejte si bohatství.
 • Štěstí stojí na prahu vašeho domu.
 • Otevřete se hojnosti a přeměňte vše v životě ve zlato.
 • Blažení jsou ti, kdo našli poklad v sobě samém.

Jak žít ve světle?

 • Žijte naplno každý okamžik svého života.
 • Život, který není prožit naplno, vyvolává zatrpklost.
 • Vězte, že co je uvnitř, to je i vně.
 • Temnota světa pochází z Temnoty v Srdci.
 • Člověk je zárodek Slunce.
 • Meditace o Bohu je rozpuštění se ve Světle.
 • Jasná mysl je jako záře tisíci Sluncí.
 • Blažení jsou ti, kdo touží po Světle.

Jak dosáhnout harmonie?

 • Žijte prostě.
 • Nikomu neškoďte.
 • Nezáviďte.
 • Ať vás pochybnosti očišťují, ale neoslabují.
 • Zasvěťte život kráse.
 • Tvořte kvůli tvoření, ale ne kvůli ocenění.
 • Jednejte s bližními otevřeně.
 • Změňte minulost.
 • Přinášejte do Světa něco nového.
 • Naplňte tělo Láskou.
 • Staňte se energií Lásky.
 • Láska vše oduševňuje.
 • Kde je láska, tam je Bůh.

Jak dosáhnout dokonalého života?

 • Šťastný člověk dokáže změnit mnoho lidí.
 • Nešťastní zůstávají otroky.
 • Štěstí miluje svobodu.
 • Radost je tam, kde je svoboda.
 • Pochopte podstatu štěstí.
 • Otevřete se světu a svět se vám otevře.
 • Jestliže přestanete být v opozici, stanete se vládcem.

Jaká je podstata reality?

 • „Já“ je jméno Věčnosti.
 • Uvědomění si sama sebe jsou dveře do vyšší reality.
 • Uvědomění si sama sebe je klíč k přeměně.
 • Když najdete odpověď na otázku „Kdo jsem?“, odpovíte si na všechny otázky.
 • Stanete se příčinou svého štěstí.

A podíval se na všechny s láskou a dodal:

 • „Ticho mnohé odhalí. Buďte sami sebou.“

 

Další dokumenty:

Učení Ježíše Nazaretského, které v bibli nenajdete (nalezeno okolo roku 1950 v Palestině)

Tato slova údajně pověděl svým učedníkům v době putování po Egyptě. Fragmenty těchto ponaučení jsou zachyceny v kanonických evangeliích. Celé jsou zaznamenány v takzvaných kumránských svitcích, jež byly nalezeny v Palestině u Mrtvého moře v polovině dvacátého století…


PŘIKÁZÁNÍ ŠTĚSTÍ Když sešel z hory, kde přivítal východ Slunce, řekli ti, kdo se shromáždili u úpatí hory: Jsi pro nás zdroj inspirace. Tvá slova mění srdce a tvá moudrost rozjasňuje rozum. Toužíme ti naslouchat. Pověz nám, kdo jsme?


Usmál se a řekl: Jste světlo světa. Jste hvězdy. Jste chrám pravdy. V každém z vás je Vesmír. Podřiďte rozum srdci, ptejte se svého srdce, poslouchejte skrz svou Lásku. Blažení jsou ti, kdo znají jazyk bytí.


Jaký je smysl života?


Život je cesta, smysl i odměna. Život je tanec lásky. Vaše poslání je rozkvést. Být je veliký dar. Váš život je součástí historie Vesmíru. Život je krásnější než všechny teorie. Život je důvod k oslavě. Život je cenný sám o sobě. Život se odehrává v přítomnosti a smysl přítomnosti je být v ní přítomen.


Proč nás pronásleduje neštěstí?


Co jste zaseli, to také sklízíte. Neštěstí je vaše volba. Chudoba je výtvor člověka. Hořkost je plod nevědomosti. Když obviňujete, ztrácíte sílu. Když po něčem toužíte, zaháníte štěstí. Probuďte se. Žebrák je ten, kdo si neuvědomuje sám sebe. Ti, kdo nenajdou vnitřní království, jsou bezdomovci. Kdo zbytečně plýtvá časem, stává se ubožákem. Nedělejte ze svého života živoření. Nedovolte davu, aby zničil vaši duši. Ať bohatství není vaším prokletím.


Jak přemoci neštěstí?


Neodsuzujte se. Nezříkejte se sami sebe, neboť jste božští. Nesrovnávejte a nerozdělujte. Za všechno děkujte. Radujte se, neboť radost koná zázraky. Milujte se, neboť kdo miluje sám sebe, miluje i ostatní. Blahořečte nebezpečí, neboť odvážní nalézají blaženost. Modlete se, pociťujete-li radost, a neštěstí se vás nedotkne. Modlete se, ale neobchodujte s Bohem. A vězte, že vychvalování je pro duši nejlepší modlitba a štěstí je nejlepší strava.


Jak dosáhneme štěstí?


Šťastní jsou ti, kdo jsou vděční. Šťastní jsou ti, kdo jsou klidní. Šťastní jsou ti, kdo našli ráj v sobě samém. Šťastní jsou ti, kdo přijímají dary s radostí. Šťastní jsou ti, kdo hledají. Šťastní jsou ti, kdo jsou probuzení. Šťastní jsou ti, kdo naslouchají hlasu Božímu. Šťastní jsou ti, kdo naplňují svá poslání. Šťastní jsou ti, kdo poznali jednotu. Šťastní jsou ti, kdo se meditací přibližují k Bohu. Šťastní jsou ti, kdo žijí v harmonii. Šťastní jsou ti, kdo vidí krásu světa. Šťastní jsou ti, kdo se otevřeli Slunci. Šťastní jsou ti, kdo plynou jako řeky. Šťastní jsou ti, kdo jsou připraveni přijmout štěstí. Šťastní jsou ti, kdo jsou moudří. Šťastní jsou ti, kdo si uvědomují sami sebe. Šťastní jsou ti, kdo milují. Šťastní jsou ti, kdo vychvalují život. Šťastní jsou ti, kdo tvoří. Šťastní jsou ti, kdo jsou svobodní. Šťastní jsou ti, kdo odpouštějí.


V čem je tajemství hojnosti?


Váš život je nejcenější šperk v klenotnici Boha. Bůh je šperk lidského srdce. Bohatství uvnitř vás je nesmírné a hojnost kolem vás nevyčerpatelná. Čím více dáváte, tím více dostáváte. Svět je dost bohatý, aby se každý stal bohatým. Nevyčítejte si bohatství. Štěstí stojí na prahu vašeho domu. Otevřete se hojnosti a přeměňte vše v životě ve zlato. Blažení jsou ti, kdo našli poklad v sobě samém.


Jak žít ve světle?


Žijte naplno každý okamžik svého života. Život, který není prožit naplno, vyvolává zatrpklost. Vězte, že co je uvnitř, to je i vně. Temnota světa pochází z Temnoty v Srdci. Člověk je zárodek Slunce. Meditace o Bohu je rozpuštění se ve Světle. Jasná mysl je jako záře tisíci Sluncí. Blažení jsou ti, kdo touží po Světle.


Jak dosáhnout harmonie


? Žijte prostě. Nikomu neškoďte. Nezáviďte. Ať vás pochybnosti očišťují, ale neoslabují. Zasvěťte život kráse. Tvořte kvůli tvoření, ale ne kvůli ocenění. Jednejte s bližními otevřeně. Změňte minulost. Přinášejte do Světa něco nového. Naplňte tělo Láskou. Staňte se energií Lásky. Láska vše oduševňuje. Kde je láska, tam je Bůh.


Jak dosáhnout dokonalého života?


Šťastný člověk dokáže změnit mnoho lidí. Nešťastní zůstávají otroky. Štěstí miluje svobodu. Radost je tam, kde je svoboda. Pochopte podstatu štěstí. Otevřete se světu a svět se vám otevře. Jestliže přestanete být v opozici, stanete se vládcem. Jaká je podstata reality ? ,,Já“ je jméno Věčnosti. Uvědomění si sama sebe jsou dveře do vyšší reality. Uvědomění si sama sebe je klíč k přeměně. Když najdete odpověď na otázku ,,Kdo jsem ?“, odpovíte si na všechny otázky. Stanete se příčinou svého štěstí.


A podíval se na všechny s láskou a dodal:


„Ticho mnohé odhalí.


Buďte sami sebou.“

 


Starověký spis v sanskrtu odhaluje 9 pravidel života

 

Starověký spis v sanskrtu odhaluje 9 pravidel života_dáno_na_web


Devět ponaučení o bytí člověkem je série filosofických postojů střižená k použití jako základna duševního blahobytu a osobního růstu.

Překlad pradávného textu ze sanskrtu vysvětluje 9 pravidel bytí člověka. Tato pravidla bytí člověkem se datují do doby před mnoha staletími, ale jsou stále naprosto platná i dnes!


Plný seznam devíti poučení a interpretací významu každého z nich je následující:

1. OBDRŽÍŠ TĚLO

Může se ti líbit nebo ne, ale bude to to tvoje po celou dobu té lhůty.

2. DOSTANE SE TI POUČENÍ.

Jsi zapsán do poučné školy zvané život na plný úvazek.

Každý den v této škole se ti dostane příležitostí dostat lekci. Ty lekce se ti mohou líbit nebo je můžeš považovat za zbytečné a stupidní.

3. NEJSOU ŽÁDNÉ CHYBY, JEN LEKCE.

Růst je proces pokusů a chyb, experimentování. ‚Neúspěšné‘ pokusy jsou stejně součástí tohoto procesu jako ty pokusy, které fungují.

4. LEKCE SE OPAKUJÍ, DOKUD SE NEPOUČÍŠ

Lekce se ti budou prezentovat v různých formách, dokud se z nich nepoučíš a pak můžeš přistoupit k další lekci.

5. PODSTUPOVÁNÍ LEKCÍ NIKDY NEKONČÍ.

Neexistuje část života, která by neobsahovala své lekce. Pokud jsi naživu, máš pořád výuku, ze které se poučuješ.

6. NEEXISTUJE NIC LEPŠÍHO NEŽ TADY

Když se ‚tam‘ stane ‚tady‘, tak prostě dostaneš i další ‚tam‘, které bude zase vypadat lépe než ‚tady‘.

7. OSTATNÍ JSOU JEN TVÝMI ZRCADLY

Nemůžeš něco milovat a nenávidět na jiném člověku, pokud se ti v tom neodráží něco, co miluješ nebo nenávidíš u sebe.

8. CO UDĚLÁŠ SE SVÝM ŽIVOTEM, JE NA TOBĚ

Máš všechny nástroje a zdroje, které potřebuješ, co s nimi uděláš, je na tobě. Volba je tvá.

9. ODPOVĚDI LEŽÍ V TOBĚ

Odpovědi na otázky života leží v tobě. Všechno, co k tomu potřebuješ, je dívat se, naslouchat a důvěřovat.

Některá z těch poučení nabízených údajně pradávným textem jsou zjevná a většina se točí kolem toho, být otevřený k poučení z nových zkušeností a nemít žádné přebujelé ego. Principy podobné těmto jsou v podstatě oporou buddhismu a různých dalších Východních náboženství.

O původu těchto poučení jsou spory. Všeobecně se má za to, že jsou převzatá z pradávných textů v sanskrtu, ale jejich přesný zdroj není známý. Další tvrdí, že tento seznam sestavil Dr. Chérie Carter-Scott, korporátní cvičitel a životní trenér.

Faktem je, že celou dobu přežily, to však naznačuje, že mají něco do sebe. A to přes skutečnost, že byly častokrát přepisovány a upravovány a v některých případech snad i doplněny.