Světlo a denní rytmus

 

    Umělé světlo z energeticky úsporných a fluorescenčních žárovek obsahuje ve srovnání s přirozeným denním světlem příliš vysoký podíl krátkovlnného modrého světla, jež ruší náš hormonální systém a může poškodit zrak. Přes masivní protesty Evropská unie rozhodla, že rokem 2012 skončil prodej normálních žárovek a v obchodě smějí být jen ty energeticky úsporné. Studené světlo energeticky úsporných žárovek je však zdravotně na pováženou a jeho ekologický dopad – i přes nízkou spotřebu energie – nebyl seriózně prozkoumán. Zvláště rtuť obsažená v žárovkách je pokládána za velice rizikovou.

    „Mnohé nové studie poukazují na souvislost mezi umělým světlem, naším hormonálním systémem a rakovinou. Uměle prodloužená perioda svítivosti vyhodí z rytmu naše vnitřní hodiny, takže tělo produkuje příliš málo spánkového hormonu melatoninu. Melatonin a rakovina prsu spolu úzce souvisejí: melatonin zaprvé zpomaluje růst tumorů a zadruhé brzdí produkci estrogenů. S menší produkcí melatoninu stoupá hladina estrogenů, které hrají důležitou roli při vzniku rakoviny prsu.

    Na lékařské fakultě Harvardské univerzity schraňují data 120000 zdravotních sester, které každoročně vyplňují dotazník o svém zdravotním stavu . A skutečně, s častějšími nočními službami u nich také častěji propuká rakovina prsu. Krevní zkoušky ukazují, že noční sestry mají v krvi podstatně méně melatoninu a více estrogenu. Naopak průzkum mezi nevidomými ženami odhalil, že onemocní rakovinou prsu méně často než vidoucí ženy. Na Institutu pracovního a sociálního lékařství a sociální hygieny Fakultní nemocnice v Kolíně nad Rýnem (institut für Arbeitsmedizin, Sozialmedizin und Sozialhygiene – pozn. Překl) vyhodnotili asi 30 studií z celého světa na téma práce na směny a výskyt rakoviny. Zásadní výsledek této analýzy ukazuje na evidentní zvýšení rizika vzniku rakoviny. Mezi zvlášť ohrožující profese byl zařazen letecký personál – ve srovnání s profesními skupinami s pravidelnou pracovní dobou u něj výzkumníci došli k výpočtu odhalujícímu až 70procentní zvýšení rakoviny prsu a 40procentní zvýšení rakoviny prostaty. Všechny tyto výzkumy a poznatky připouštějí jen jeden závěr: je enormně důležité se životním rytmem příliš nevzdálit od přirozeného střídání světla a tmy a usilovat o pravidelný průběh dne.