Úvodní stránka > > ODKAZY – důležité > > Black Salve – Černá mast pro léčení rakoviny

 

Black Salve – Černá mast pro léčení rakoviny

Ukázky z uvedené knihy (kde objednat knihu – viz níže):

Black_Salve_Cerna_Mast_kniha

Popis produktu.
Tato mast je určena pro selektivní ničení kožních a některých dalších nádorů. V České republice není tato mast i přes svou skvělou účinnost vůbec známá. Kniha o Black salve, která v ČR vyšla v únoru 2011 přináší informace, které by měly být dostupné každému člověku, který se zajímá o své zdraví a o zdraví svých bližních.

Co je Black Salve (černá mast)?
Jde o bylinný produkt, obsahující dvě nejdůležitější rostliny s historicky i farmakologicky potvrzenými protirakovinnými vlastnostmi, krevničku kanadskou (Sanguinaria canadensis) a chaparral(Larrea mexicata). Dále mast obsahujegalangal (Alpinia offi cinarium), listy gravioly(Annona muricata) a další, neméně důležité složky. Black Salve se používá stovky let a je mnoho druhů této masti. Mnou popisované složení je však základem bezpečného a účinného působení této masti. Mám s tímto druhem masti mnohaleté zkušenosti a tak vám ji mohu s klidným srdcem doporučit. Přečtěte si ale určitě celou knihu, aby jste pochopili některé souvislosti. Mast by měl mít každý člověk doma, v lékárničce.


Nový způsob diagnózy?
Vypadá to, že máme po ruce nejen léčebný postup, ale i nový diagnostický nástroj, přinejmenším pro praktické účely. Má to logiku. Pojetí udržované už řadu let předpokládá, že jednu ze základních vlastností černé masti je její ohromná selektivita, s níž působí pouze na rakovinové buňky. Pokud je tomu tak, pak, jestliže se skutečně jedná o rakovinový nádor, začne ho mast ničit; v případě, že jde o neškodný výrůstek nebo hrudku, se nestane nic.


Je to nová diagnostika. Mast nám v tomto případě samozřejmě neprozradí, o jaký typ rakoviny jde. Jen určí, jestli nádor máte nebo ne. A jde hned po něm, vše v jedné aplikaci. Dobré, ne? To je důvod, proč mnozí pacienti odmítají lékařskou prohlídku nebo diagnózu, natož spojenou s biopsií. Míní, že riziko spojené s pouhým poznáním, o který typ rakoviny se jedná, je příliš vysoké. Hrajte si svou hru na statistiky se životy jiných. Je mi úplně jedno, co to podle vás je, chci se toho prostě jen zbavit tím nejbezpečnějším způsobem.


Aby bylo jasno – neobhajujeme tady žádný přístup. Osobně některým pacientům doporučuji lékařskou diagnózu „před a po“ léčbě. Když už ze žádného jiného důvodu, pak alespoň za účelem shromáždit objektivní důkazy, se co týče účinnosti léčby. Získejte diagnózu před léčením. A další po uzdravení. Ale nedělejte to, jestliže to považujete za příliš velké riziko. Tomu rozumím.


Ať tak nebo onak, přesto pořád platí, že: „Člověk přesvědčený proti své vůli, je stále stejného názoru.“ Je váš lékař také takový?


Aplikace masti
Mast může být dlouhodobě uskladněná (v chladničce vám vydrží celá léta). Před použitím musí mít správnou konzistenci, musí být vlhká (ale nesmí stékat). I když obsahuje glycerin, může časem trochu vyschnout. Ale už i jedna kapka vody (nebo možná i víc) většinou stačí k obnovení správné vlhkosti pro aplikaci.


Kdy mast použít?
Nejlépe hned po ranní sprše. Pokud se rozhodnete podstoupit biopsii, určitě nepřipusťte chirurgické vyjmutí hrudky a požadujte odběr jemnou jehlou (FNAC). Tento způsob zanechá v tkáni kanálek, kterým účinné látky z masti mohou proniknout přímo k poškozenému místu. Proto byste měli mast aplikovat co nejdříve po odběru vzorku, ještě než se ranka začne hojit.


Příprava
Zajistěte, aby ošetřovaná partie prsou byla důsledně očištěná (žádné pleťové mléko apod., jen čistá pokožka) buď čistým lihem, anebo prostě jen mýdlem důkladně opláchnutým teplou vodou. Řádně osušit, aby pak správně držela náplast upevňující přiloženou krycí roušku. Jak už bylo uvedeno, někteří praktici věří, že je užitečné připravit ošetřovanou oblast „jemnými vpichy“; to vyžaduje použití sterilní jehly a opatrné vpichy do pokožky (2 max. 3 mm hluboko, jako při tetování) což pomáhá „dostat mast dovnitř“. Místo pak před vlastní aplikací masti sterilizují zředěným peroxidem vodíku nebo H2O2 nebo čistým lihem. Tato procedura je však, podle mého názoru, zbytečná, protože mast vykazuje naprosto postačující transdermální absorpci, pokud je použito DMSO.


Kam mast nanést?
Záleží na poloze postiženého místa. Jestliže je nádor povrchní, viditelný nebo snadno hmatatelný, pak naneste mast přímo na něj. Jestliže je skrytý hluboko pod kůží, musíte nanést mast pokud možno co nejblíže nad něj. Zároveň je důležité nanést mast na celou prsní bradavku a poskytnout tak masti další příležitost k průniku. Při klinických příležitostech může praktik připravit oblast blízko u nádoru již zmíněným „tetováním“ pokožky jemnou sterilní jehlou (místo může slabě krvácet ) k lepšímu průniku aktivních přísad masti.


Kolik masti použít?
Když přijde na aplikaci při rakovině prsu profesionální praktici doporučují: „Více je lépe.“ Když už, pak je rozhodně lepší použít i více, než je skutečně potřebné a tak blízko u místa nádoru, jak je to jen možné, než mastí zbytečně šetřit. Nanášejte ji v nepříliš silné vrstvě. Více nijak neublíží, ale je to zbytečné. A nevadí, když se mast rozetře i mimo ošetřené místo. Je určitě lepší použít nadbytek než skrblit. Mast můžete nanášet stěrkou nebo jen prstem a překrýt dostatečně velkou obvazovou rouškou, aby neprosakovala. Roušku můžete přichytit k pleti nedráždivou náplastí, ale pokud je to možné, je nejlepší použít vhodnou pohodlnou podprsenku. Je důležité udržovat místo s aplikací v suchu. Vyhněte se zmoknutí, nadměrnému pocení apod. Zvlhčení může vést k zbytečnému svědění nebo předčasnému odplavení masti.


Jak dlouho má mast působit?
Zpravidla ji musíte ponechat na místě jen 24 hodin a většinou stačí jediná aplikace, ačkoli jsou i výjimky z obou pravidel. Jestliže po 24 hodinách nepozorujete žádnou změnu nebo reakci, můžete mast, pro klid v duši, nanést ještě jednou na dalších 24 hodin. Praktik občas může doporučit, abyste ji nechali působit déle, ale ne více než 48 hodin; to by bylo už zbytečné.


Budu práce neschopná?
Není vyloučeno, že si situace (například bolesti hlavy) vyžádá nějaké „pracovní volno“. Možná na den, ale u někoho to mohou být až tři. Může to být reakce lymfy nebo individuální odpověď na ošetření; mezi jednotlivci je spousta rozdílů, dost se od sebe navzájem lišíme a nejen biochemicky!


Každý člověk je jiný!
Jedním z fascinujících rysů homo sapiens je spousta různých biologických obměn a rozdílů mezi příslušníky stejného druhu. Některé jsou zřejmé, například výška, barva pleti, duhovky, tvar obličeje a otisky prstů, ale už méně patrné jsou různé biochemické rozdíly zrcadlící genetické variace uvnitř jednoho druhu. Má pozorování se opírají o omezený počet subjektů, možná tisíce nebo o něco více lidí, ale ne o milióny. Je těžké předem určit výsledek pro nějakou osobu, jsou to jen všeobecné postřehy shrnující to, co se dá opravdu očekávat nebo docílit ve smyslu klinických výsledků.


REAKCE VŠEOBECNĚ
Jaké „reakce“ lze očekávat po aplikaci masti na pokožku? Jestliže nádor už prošel až na povrch prsní tkání, zpozorujete na postiženém místě viditelné změny. Změní barvu, možná se bude jevit jako šedivá. Jestliže je ale nádor poměrně hluboko, nemusí se projevit vůbec žádné symptomy, dokonce ani slabé brnění nebo svědění, které, jak se zdá, patří k nejběžnějším pocitům po použití masti; nejspíš kvůli mírně kaustickému chloridu zinku (ZnCl2). Jestliže nemáte žádné symptomy, nemusí to nutně znamenat, že se nic neděje. Naproti tomu ovšem ani jemné brnění nemusí znamenat, že se něco děje. Důkaz, že nádor je spolehlivě zničen, je založen na pozorování samotného nádoru poté, když po 24 hodinách sejmete krytí a odstraníte zbytky masti, nebo při následné kontrole ultrazvukem. Jestliže se projeví reakce, buď téměř ihned, anebo do několika hodin, bývají to zpravidla příznaky v rozsahu od mírného svědění, brnění, až po bodavou bolest a pocit mírného „pálení“. Nic z toho není oslabující, možná jen trochu nepříjemné. V závislosti na místě aplikace, velikosti a počátečním stavu nádoru, se někdy mohou dostavit bolesti a velmi nepříjemné pocity. V extrémních případech se v prsu může projevit silná pulzující bolest a léčení může někdy způsobit také bolesti hlavy. Může se přidružit i nevolnost.

Informace, kde černou mast Black salve podle přesného návodu Adriana Jonese můžete v ČR a SR zakoupit, najdete na webové adrese www.blacksalve.cz