HO’OPONOPONO

 

Jak se sami můžete uzdravit? Je to technika k očišťování, kterou používá Dr. Hew Len a Joe Vitale popsaných v knihách (viz níže) a mnoho lidí po celém světě. Jedná se o starodávný a tajný havajský léčebný systém. Každý si ho může provádět sám.

V čem tato technika spočívá:

Přeříkáváte v duchu nebo nahlas tyto slova:

„Miluji tě.“
„Omlouvám se.“
„Prosím, odpusť mi.“
„Děkuji ti.“

Musí to člověk říkat a myslet doopravdy. Tato slova směruje ke svému Božství, uvnitř ve svém srdci. Současně myslí na problém, který má.

 

Já k tomu ještě přidávám:

Přeříkáváte v duchu nebo nahlas tyto slova:

„Miluji se.“
„Omlouvám se sobě.“
„Prosím, odpouštím si.“
„Děkuji si.“

Nebo také:

„Miluji všechny“
„Omlouvám se všem“
„Odpouštím všem“
„Děkuji všem“

Nabízím pomoc tomu, kdo se rozhodl na sobě pracovat, to znamená vedení v provádění této techniky a jak se mu postupně lepší zdraví (viz v MENU – OBJEDNEJTE SE).

 

KNIHY K TÉTO TECHNICE:

svet-bez-hranic

6883146_na-nule_400

 

Také na POZEMSKÝCH UNIVERZIÁCH se někteří osvícenější vědci zabývají tím, co je skutečnost, co je život, jak si jej utváříme a proč tu asi jsme. Např. tato ukázka:

Podstata světa, kvantové myšlení, realita nebo MATRIX?

 

Nevadí, jestliže včera nebylo vše tak, jak mělo být; včerejšek skončil a je pryč a nic se s tím nedá dělat. Dnešek je něco docela jiného; leží před tebou nedotčený a bez poskvrny a je jen na tobě, abys z něj vytvořil ten nejzázračnější den.