Další poznatek o živé stravě

 
avokado
 

Živá strava je způsobem stravování starším než je lidstvo samo. Byl tu vždy a živí se jí veškeré živočišstvo. Jen člověk se díky své vynalézavosti z tohoto stravování postupem času poněkud vyčlenil. Přesto však domněnka, že jsme na tuto stravu za dlouhá léta její konzumace dávno adaptováni, či že nám dokonce prospívá, nebo že přispěla k rozvoji naší inteligence, je bohužel velice krátkozraká. Neživíme se totiž vařenou stravou zas tak dlouho. Někteří tvrdí, že se počátek konzumace živé stravy kryje s koncem paleolitu, kdy člověk opouštěl lov a sběr a pustil se do pěstování některých plodin (obilnin…), což bylo před zhruba 10tis. lety (ca 0,33% doby, z života člověka na Zemi) jiní tuto událost posouvají do doby o něco dřívější. Pokud bychom však byli na vařenou stravu adaptováni, neexistoval by jev zvaný „trávicí leukocytóza“. Je to jev, kdy se po pozření stravy do zažívacího traktu naženou bílé krvinky, aby s touto potravou bojovaly jako s patogenem. Dlouho vědci měli za to, že se jedná o reakci naprosto přirozenou. Do té doby, než se zjistilo, že pokud dokonce jen začneme jídlo něčím syrovým, tento jev vůbec nenastává. Syrovou stravu zkrátka tělo přijímá jako zcela přirozenou a nemá potřebu se vůči ní bránit.