Helmuth Wandmaker – navazuje na N.W. Walkera

 

  Tajemství všech nemocí: kniha obsahuje vysvětlení škodlivosti vařené a vůbec klasické stravy oproti živé stravě, též odkazuje na Bibli, kde se uvádí na str. 4 – 5:

  Poznali jsme: Že základem k udržení života v plném zdraví a výkonnosti je a zůstane rostlinná strava v podobě ovoce, zeleniny a ořechů v tom stavu, v jakém vyrostly. Příkaz k udržení života zní:

  „Hleďte, dal jsem vám všechny zelené byliny, které (na tvrdém stonku) vysévají semena po celé zemi a každý strom, na kterém rostou semena obsahující plody, to je vaše potrava !“

  Na tuto základní větu z Genesis I/29 Sommer ve všech svých spisech s neumdlévající silou poukazoval!

  Veškerá výživa ze zoraného pole, jakož i ta, která oklikou, přes žaludky zvířat v podobě masa, mléka, vajec atd., jakož i chlebové obilí, člověku slouží za stravu, je Bohem prokletá a toto prokletí zní:

  „Ať je prokleto pole pro svou potravu, kterou na něm pěstuješ !“ Toto je božské prokletí, které lpí na poli a na chlebovém obilí.

   

  tajemství všech nemocí
   
   

  „Neexistují nevyléčitelné nemoci, existují pouze nevyléčitelní lidé.“

  Je jedno, kolik je ti let, ta lepší léta by měla být ještě před tebou.